Hoe draagt de technologische industrie bij aan de welvaart in Vlaanderen? Wat is de maatschappelijke impact ervan? Wat drijft leiders van technologiebedrijven? Is Vlaanderen een hotspot voor technologiebedrijven? Wat kunnen we doen om ons nog sterker te positioneren?

Economische impact van de technologische industrie


Wall of Fame

APPLE BENELUX stelt 50 mensen tewerk. De maatschappelijke bijdrage is niet gekend bij AGORIA.

Bekijk de impact van verschillende technologiebedrijven

Nieuws en Beleid

Voorstellen Agoria Vlaanderen

  • Koester onze technologiebedrijven
  • Pak de structurele problemen van de Vlaamse economie aan
  • Zet nog meer in op technologisch talent
  • Laat wetenschappelijke kennis sneller vertalen naar economische activiteiten
  • Digitaliseer radicaler
  • Ondersteun internationaal ondernemen in al zijn vormen. Stimuleer jongeren op buitenlandse ervaring op te doen
  • Promoot Vlaanderen resoluut als technologie hotspot