blogpost-technologie-maakt-leren-boeiender

#techmatters:Technologie maakt leren boeiender

Dat oplossingen van onze technologiebedrijven het verschil maken binnen tal van domeinen van het dagelijkse leven, staat buiten kijf. In het onderwijs, bijvoorbeeld, bieden ze heel wat mogelijkheden om het leerproces aantrekkelijker, interactiever, open en meer op maat te maken. Zo blijven we met plezier onze kennis bijspijkeren. Dat zal ook nodig zijn, om als regio te excelleren.

De technologische sector schept in Vlaanderen 200.000 directe en 270.000 indirecte jobs, levert er 47% van de private R&D-inspanningen, staat voor 20% van de totale Vlaamse export én draagt via de belastingen en sociale bijdragen 9 miljard euro bij aan de staatskas.

Maar daarmee houdt het verhaal niet op: minstens even belangrijk is de grote maatschappelijke relevantie van onze technologiebedrijven. Ze creëren – vandaag en morgen – heel wat opportuniteiten, in tal van sectoren, waaronder het onderwijs.

Naar wereldwijde ecosystemen

Dankzij technologische oplossingen zullen leertrajecten bijvoorbeeld veel beter af te stemmen zijn op de behoeften van elke individuele leerling. Wat dit kan betekenen, tonen vandaag al de elektronische leeromgevingen van populaire digitale platformen zoals Smartschool. Kinderen kunnen er individuele leerpaden volgen, met oefeningen op ieders maat. Daarbovenop kan digitale technologie de kennisoverdracht informeler en dus aantrekkelijker, speelser, leuker maken. Leerkrachten zetten hiervoor al vaak multimedia in. De komende jaren zullen de lessen alsmaar meer doorspekt zijn met video, interactieve toetsen …

Kennis opdoen zal zich ook steeds minder beperken tot de klas. Door de inhoud van zijn smartboard te delen, kan een leerkracht nu reeds lesgeven vanop afstand. Ideaal voor een leerling die langdurig ziek is, bijvoorbeeld. Tegelijk wordt het onderwijs interactiever en meer open dan ooit. Digitale onderwijsplatformen zullen zich op termijn ontpoppen tot volledige ecosystemen waarin leerlingen en docenten elkaar wereldwijd kunnen vinden en informeren, over alle grenzen en vakgebieden heen.

Technologie is top

Maar er is een maar: om al die technologische innovaties te kunnen realiseren, is er een grote nood aan technisch geschoolde profielen. Dus moeten we studenten in STEM-richtingen maximaal motiveren om ervoor te gaan, onder meer door de vakken zeer praktijkgericht in te vullen. Bijvoorbeeld via duaal leren, met lessen op de werkvloer, of door lespakketten in partnerschap met de bedrijfswereld samen te stellen.

Cruciaal is ook dat we jongeren en hun ouders overtuigen om de keuze voor technische studierichtingen als positief en toekomstgericht te zien. Het is dus belangrijk dat we onze kinderen al vroeg in contact brengen met techniek en technologie. En dat we initiatieven en campagnes op touw zetten als Tech Matters, om verder te onderstrepen dat onze sector een bijzondere maatschappelijke relevantie heeft en in belangrijke mate vorm zal geven aan de samenleving van de toekomst, inzake klimaat, mobiliteit, onderwijs, gezondheidszorg …

Maar ook na onze studies blijft kennis bijspijkeren de boodschap. Boeiende, op maat gesneden info die overal beschikbaar is, zal ons daartoe stimuleren. Zodat we niet alleen bij afstuderen toppers zijn in ons vakgebied, maar er onze hele loopbaan lang in blijven excelleren. Want alleen zo kunnen we het peloton achter ons laten en doorstoten naar de top vijf van de meest innoverende regio’s van Europa.

Peter Demuynck, Algemeen Directeur Agoria Vlaanderen