Agoria_GT_05_WEB

#techmatters:Hoe technologie uw ecologische voetafdruk kleiner maakt

Dat oplossingen van onze technologiebedrijven het verschil maken binnen tal van domeinen van het dagelijkse leven, staat buiten kijf. Wat duurzaamheid betreft, bijvoorbeeld, dragen ze op heel wat domeinen bij om beter voor onze planeet te zorgen. Dat is ook nodig om als regio te excelleren.

Eerst enkele cijfers. De technologische sector schept in Vlaanderen 200.000 directe en 270.000 indirecte jobs, levert 47% van de private R&D-inspanningen, staat in voor 20% van de totale Vlaamse export én draagt via de belastingen en sociale bijdragen 9 miljard euro bij aan de staatskas.

Maar daarmee houdt het verhaal niet op: minstens even belangrijk is de grote maatschappelijke relevantie van onze technologiebedrijven. Ze creëren – vandaag en morgen – heel wat opportuniteiten, ook op het gebied van duurzaamheid.

Vlaamse technologiebedrijven slaagden er de voorbije 20 jaar in hun eigen impact op het milieu substantieel te verminderen. Een halvering van het waterverbruik, 32% minder afval, 30% reductie van de broeikasgasemissies, enz. Lang niet slecht. Maar is dat niet gewoonweg hun plicht, hoor ik u denken. En gelijk heeft u.

Onze ‘fabrieken van de toekomst’ gaan nog een stap verder. Ze bekijken niet alleen het effect van hun productieactiviteiten, maar streven ernaar de ecologische voetafdruk van hun producten te beperken over de volledige levenscyclus, van ontwikkeling tot afdanking. Het gaat bovendien niet enkel meer om het wegwerken van negatieve effecten. Vlaamse technologiebedrijven willen met hun producten en diensten juist een positieve bijdrage leveren aan het milieu.

Ze helpen de transitie naar een koolstofarm energiesysteem vooruit. Denk maar aan de zonnepanelen, warmtepompen, vraaggestuurde ventilatie, slimme zonwering etc. die uw huis en het kantoor waarin u werkt energie-neutraal of zelfs energie-positief maken. Ook de volledig elektrische bussen die bij ons worden ontwikkeld, het materiaal voor de herlaadbare batterijen in elektrische en hybride voertuigen en de unieke oplossingen op het gebied van windenergie zijn er sprekende voorbeelden van.

Technologiebedrijven dragen ook actief bij tot de realisatie van een circulaire economie. Een stofzuiger of koffiezetapparaat waarin tot 30% gerecycleerde plastics is verwerkt. Een laptop die modulair ontworpen is zodat uzelf op een intuïtieve manier de batterij kan vernieuwen en zo de levensduur van uw toestel gevoelig kan verlengen. Dit is geen ‘wishful thinking’. Het gaat om producten die nu beschikbaar zijn. En misschien heeft u in uw wagen wel een versnellingsbak die gemaakt is uit een reeds eerder gebruikt exemplaar. Bij de productie van zo’n geherfabriceerde versnellingsbak wordt tot 80% minder materiaal verbruikt en tot 85% minder energie en ligt de CO2-uitstoot tot 50% lager, en dat zonder kwaliteitsverlies.

Fabrikanten kiezen bovendien steeds vaker voor innovatieve business modellen. Ze blijven zelf eigenaar van hun product en verkopen aan de klant licht of gekoelde lucht in plaats van een lamp of een airco. Op die manier ontstaat er een stimulans om producten zo te ontwerpen dat ze lang meegaan, zo weinig mogelijk verbruiken en gemakkelijk te upgraden, herstellen, hergebruiken of recycleren zijn. ‘Verlichting als een dienst’  bijvoorbeeld maakt het mogelijk om tot 80% energie te besparen. Armaturen krijgen aan het einde van het servicecontract elders een tweede leven, waardoor ook grondstoffen worden uitgespaard.

Smart = duurzaam

En heeft u er al bij stilgestaan dat het ‘Internet of Things’ zowel de energietransitie zal versnellen  als de circulaire economie voortstuwen? Of hoe ‘smart’ en ‘duurzaam’ synoniem kunnen worden. Intelligente apparaten, uitgerust met sensoren en in staat te communiceren met elkaar en met ons, werken alleen wanneer het moet en aan de intensiteit die nodig is om het gevraagde resultaat te bekomen, en besparen zo energie. Ze geven zelf aan wanneer ze onderhoud of herstel nodig hebben, wat bijdraagt tot een lang leven. Ze bevatten traceersystemen die informatie bieden over waar ze zich ergens bevinden in de ‘urban mine’ en zijn daardoor gemakkelijker terug in te zamelen voor hergebruik of recyclage.

Vlaamse technologiebedrijven die hun bedrijfsvoering, producten en diensten verduurzamen, doen het goed. Ze besparen kosten op energie en grondstoffen en beschikken daardoor over een concurrentieel voordeel. Ze bieden innovatieve oplossingen voor reële maatschappelijke uitdagingen, wat hen toelaat te groeien. En daar varen onze planeet én de ganse Vlaamse samenleving wel bij. Volgens onze berekeningen kan de windenergiesector in 2020 zowat 9.000 jobs in Vlaanderen opleveren. De transitie naar een circulaire economie kan tegen 2020 tot 27.000 jobs creëren in Vlaanderen, waarvan 15.000 in de technologische sector.

De richting waarin we bewegen is de juiste, maar we zijn er nog niet. Nu is het moment om door te drukken, zowel op het vlak van energie als op dat van circulaire economie. Al te strikte regels staan innovatie in de weg en er is nood aan een ambitieus maar weloverwogen kader. Wij geloven in samenwerking waarbij industrie, onderzoekswereld en beleidsmakers als gelijkwaardige partners werken aan een duurzaam Vlaanderen, waarbij Tech really Matters!

Peter Demuynck, Algemeen Directeur Agoria Vlaanderen